Bab 10 : Panduan Memilih Nama BayiBapa bertanggungjawab untuk memilih nama untuk bayi, namun begitu cadangan daripada ibu dan saudara mara yang lain boleh dipertimbangkan jika nama tersebut adalah yang terbaik untuk bayi anda. Nama adalah doa untuk anak, maka nama akan banyak mempengaruhi keperibadian seorang anak. Anak juga akan dipanggil dengan nama tersebut di padang masyar kelak. Anda boleh mengetahui maksud di sebalik nama melalui buku nama pilihan untuk bayi.

Diriwayatkan dari Wahb Al Khats’ami bahwa Rasulullah s.a.w.  bersabda:
" Pakailah nama nabi-nabi, dan nama yang amat disukai Allah Ta’ala yaitu Abdullah dan Abdurrahman, sedang nama yang paling manis iaitu Harits dan Hammam, dan nama yang sangat jelek yaitu Harb (perang) dan Murrah (pahit)" ( HR.Abu Daud An Nasa’i)

Rasulullah s.a.w. merasa optimis dengan nama-nama yang baik. Disebutkan Ibnul Qayim dalam Tuhfaful Wadud bi Ahkami Maulud, bahwa Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasalam tatkala melihat Suhail bin Amr datang pada hari Perjanjian Hudaibiyah beliau bersabda: "Semoga mudah urusanmu" Dalam suatu perjalanan beliau menemui dua buah gunung, lain beliau bertanya tentang namanya. Ketika diberitahu namanya Makhez dan Fadhih, beliaupun berbelok arah dan tidak melaluinya.( Ibnu Qayim Al Jauziyah, Tuhfatul Wadud, hal. 41.)

Termasuk tuntunan Nabi mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Baginda pernah mengganti nama seseorang ’Ashiyah dengan Jamilah, Ashram dengan Zur’ah. Disebutkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan :"Nabi mengganti nama ’Ashi, ’Aziz, Ghaflah, Syaithan, AlHakam dan Ghurab. Beliau mengganti nama Syihab dengan Hisyam, Harb dengan Aslam, AlMudhtaji’ dengan Al Munba’its, Tanah Qafrah (Tandus) dengan Khudrah (Hijau), Kampung Dhalalah (Kesesatan) dengan Kampung Hidayah (Petunjuk), dan Banu Zanyah (Anak keturunan haram) dengan Banu Rasydah (Anak keturunan balk)." (Ibid)

Nama Timangan

Terkadang nama penuh yang diberikan untuk si anak cukup elok maksudnya, tapi sayang ahli keluarga pula yang memanggil namanya dengan nama timangan atau nama manja yang kurang elok maksudnya.

Ibu bapa juga dilarang memanggil anak dengan sebutan negatif seperti tolol, lembab, bodoh dan sebagainya. Semarah mana pun kita dengan kerenah anak-anak, tetaplah memanggil nama mereka dengan panggilan yang baik dan mendoakan kebaikan buat diri mereka. Hingga akhirnya doa kebaikan yang selalu kita lantunkan akan dimakbulkan oleh Allah. Amin.